Bu proje Avrupa Komisyonu'nun Erasmus + programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yazar sorumludur; Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu değildir.

Proje

“Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı”

  Proje Başlangıç: 01.11.2019

  Proje Bitiş: 31.08.2021

  Program: Erasmus+

  Anahtar Eylem: İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

  Eylem Türü: Mesleki eğitim ve öğretim için Stratejik Ortaklıklar

Proje Hakkında

  İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2001), sağlık sorunu olan bir kişinin yeteneklerini ve kısıtlılıklarını tanımlayan bir sistemi temsil eder. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflandırma ailesinin bir parçası olarak, ICF yetenek odaklı bir yaklaşıma katkıda bulunur; yaklaşık 1400 kod temelinde, gelişimsel güçlüğü olan çocukların erken sağlık ve eğitim süreçlerinin bütünsel bir bakış açısı sunmaktadır. Dünyaca tanınmış bir meta dil olarak ICF,

  • Çeşitli sektörlerin eğitim (kreş), sağlık ve ilgili diğer profesyonelleri arasındaki ortak iletişim platformu kurar,

  • Ebeveynlerin dahil olduğu ekipteki tüm ilgili üyeler ortak bir terminoloji kullandığından, erken destek hizmetlerinin kalitesini arttırır,

  • İlgili tüm profesyonellerin katılımı, gelişim güçlüğü çeken çocuklar için destek sürecindeki bağlılığını ve katılımı arttırır.

Öncelikler:

  Mesleki Eğitim ve Öğretim (Vocational Education And Training-VET): Mevcut ve devam eden temel yeterliliklerin güçlendirilmesi,

  • “Yaşamın İlk 1000 Günü” Projesinin en temel önceliği, erken destek çalışmalarına dahil olan çeşitli meslek gruplarının arasında karşılıklı anlayışı arttırarak, ileri düzeyde becerilerin geliştirilmesi,

  • Proje, sağlık ve eğitim gibi farklı sektörleri ve aralarındaki iletişimi arttırmayı hedeflemektedir. Böylece dolaylı olarak dezavantajlı çocukların erken gelişimi desteklenmiş olacaktır.

  • Farklı sektörlerden olan profesyonellerin kaliteli çalışması için gerekli temel yeterlilikleri daha da güçlendirilmektedir.

Hedefler:

  “Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanımı” Projesinin hedefi, bu alanda görev yapan tüm profesyonellerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır.

Proje Ürünleri
  Proje iki ana çıktı sağlar:

  IO 1. Kişiye özel ICF eğitim modülleri (Almanca, İngilizce, Makedonca ve Türkçe) yaşamın ilk 1000 gününde çocuğa ve ebeveyne hizmet veren profesyonellere yönelik materyaller bulunur. Sağlık, eğitim/ebeveynlik ve sosyal yönler ile yasa bağlı özel sorunlar arasındaki bağlantı kadar, gelişimin erken aşamalarında tanılanamayan olası sorunlara odaklanmak bu modülde önemsenmektedir.

  IO 2. Profesyoneller için Rehberi (seçilmiş̧ önemli maddeleri içerir), ilgili tüm profesyonellerin ICF'ye aşina olmalarını ve bunu günlük çalışmalarında kullanabilmelerini sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Rehberin, gelişim sorunları olan küçük çocuklar için destek surecilerinde profesyoneller ve ebeveynler arasındaki anlayışı arttırması beklenmektedir.

  Entelektüel sonuçlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu web sitesinin Entelektüel Sonuçları bölümünü ziyaret edin.

Proje Ortakları

  Association for Promotion of Education, Culture and Sport “Education for All” – coordinator (Kuzey Makedonya) Koordinatör

  Macedonian Association of Nurses, Technicians, and Midwives – ZMSTAM (Kuzey Makedonya)

  Medical School Hamburg (Almanya)

  Dr. Pretis (Avusturya)

  Dr. Dudu Melek Sabuncuoğlu (Türkiye)