Bu proje Avrupa Komisyonu'nun Erasmus + programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yazar sorumludur; Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu değildir.

Modül 1

ICF’nin Felsefesi

Video 1

Modül 2

ICF’inYapısı

Video 2

Modül 3

Kodlama ve Niteleyiciler

Modül 4

Uygulamada ICF

Erasmus + projesine hoş geldiniz “Yaşamın İlk 1000 Gününde Ortak Dil Kullanım!”

Projenin amacı, gelişim güçlüğü olan yeni doğan ve bebeklerle çalışan profesyonellerin ICF (İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması) konusunda farkındalıklarının arttırılmasıdır. Ebeler, hemşireler, kreş öğretmenleri ve yeni doğan ve bebeklerle çalışan tüm diğer profesyoneller, bu proje ürünlerini, yeni doğan ve bebekler (0-3 yaş) için gerekli destekleri planlamak için kullanabilirler.

Proje iki ana çıktı sağlar:

P1

“ICF Eğitim Materyalleri”

Proje içindeki dört (4) modülde, ebeler, hemşireler, kreş öğretmenleri ve yeni doğan ve bebeklerle çalışan tüm diğer profesyoneller için ICF'nin felsefesinin ve kullanımının temel ilkeleri video desteği ile aktarılmaktadır.

P2

“ICF Eğitim Materyalleri”

Bu kılavuz profesyonellere, yaşamın ilk 1000 gününde önemli olan ICF kodlarına, hızlı ve uygulama-odaklı genel bir bakış sunar. ICF’de bulunan 1700 koddan, 0-3 yaş arası çocuklar için uygun olan 100 tanesi seçilmiştir ve bu kodların aile dostu bir dili de mevcuttur.