Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Активности

21 April 2021

Четврти состанок на конзорциумот (завршен состанок)

Четвртиот и последен состанок на партнерите на конзорциумот во проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“ се одржа на 5-ти и 6-ти април 2021 година...

28 May 2020

Трет состанок на конзорциумот

Еразмус+ проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“ и официјално започна! Првиот состанок на партнерите во проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“...

30 Octomber 2020

Втор состанок на конзорциумот

Вториот состанок на конзорциумот, првично планиран да се одржи во Хамбург, Германија, беше организиран виртуелно. Пандемијата влијаеше на начинот на одржување на состанокот...

11, 12 February 2020

Одржан првиот проектен состанок во Скопје

Еразмус+ проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“ и официјално започна! Првиот состанок на партнерите во проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“...